Hjem

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO


Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 24.03.2022 kl. 19.30 i Særslev Forsamlingshus.

Dagsorden :

- Godkendelse af regnskab.

- Godkendelse af ændringer i vedtægter, fra ordinær generalforsamling d. 15.03.22 (ændringer ses sammen med nuværende vedtægter)

Regnskabet blev godkendt, det samme blev ændringer i vedtægter.FLYTNING:

Flytning meldes elektronisk via Administrationsservice Fyn's hjemmeside; www.asfyn.dk - ca. i midten findes feltet "Er du ny kunde?" et grønt firkantet felt i højre side. 


___________________________________________________________________________


Nyeste nyt


- Det du skal vide lige nu.

- Er der lukket for vandet

- Bliver det lukket inden for de næste timer etc.___________________________________________________________________________


02.22

Vandværket kører, og det ser ud til at maskineriet ikke har taget skade af at stå stille. den umidelbare omkostning for opstarten har ikke været så tung økonomisk som først antaget.

________________________________________________________________

01.22

Oppumpningen fortsætter hen over nytåret, og vandanalyserne bliver bedre og bedre. i uge 4 blev analysen så god at der kunne gives grønt lys fra kommunen til at forsyne forbrugeren igen. Fredag uge 4 blev den sidste dråbe vand leveret fra Særslev Hemmerslev Vandværk.

Tak til alle, der har været en del af processen, og tak til Særslev Hemmerslev Vandværk for det gode samarbejde og levering af vand.

________________________________________________________________

12.21

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen bad generalforsamlingen om tilladelse til at øge kassekreditten, hvilket der enstemmiget blev givet grønt lys til.

Endvidere blev der pumpet på sandfiltrene for oparbejdelse af disse. Vandanalysen fortalte os, at der var for høje amoniumstal, derfor fortsættes oppumpningen.

Godt nytåe og god jul til Jer alle.

_______________________________________________________________________

06.21

Der er valgt nyt medlem til bestyrelsen ved generalforsamlingen. Den gamle Kasserer har ikke modtaget genvalg, hvorfor der måtte nye kræfter til. Bestyrelsen vil konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde.


Bestyrelsen har vedtaget, at der fremadrettet ikke faktureres til lejere, men ejere af lejerboliger. Dette er et led i, at gøre jobbet lettere for bestyrelsen, idet der bruges utroligt mange recurser på, at opspore fraflyttede lejere.

_______________________________________________________________________

04.21 & 05.21

Vær opmærksom på uregelmessighedder i vandforsyningen, både nat og dag. grunden er at der søges efter lækager i Særslev på Særslev Hemmerslev Vandværks forsyningsrør, og da vi er forsynet af dem, kan det have indvirkning på forsyningen til Maderup og Omegns Vandværk. Det er både nat og dag. Vi beklager generne.

________________________________________________________________

12.04.21

Tilladelse til etablering af ny boring er ankommet og klagefristen er udløbet. Der arbejdses på at få sat projekt "ny boring" igang.

Se iøvrigt under nyhedsbreve

___________________________________________________________________________

29.01.21

Intet nyt fra kommunen endnu, bestyrelsen forventer der kommer noget medio februar.

___________________________________________________________________________

31.12.20

I ønskes alle et rigtig godt og lykkebringende nytår her fra vandværket.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

15.12.20

Ansøgning sendt til kommunen om reetablering af gl. boringer til dybere magasin.

___________________________________________________________________________

30.11.20

Bestyrelsen er gået i dialog med brøndborer for løsning på etablering af boringer for videre drift, eventuelt reetablering af de gamle i dybere magasin.

___________________________________________________________________________

28.08.20

Forsamlingsforbuddet genoptages og derfor udsættes generalforsamlingen fortsat på ubestemt tid.

___________________________________________________________________________

13.03.20

Landet er lukket ned grundet Covid 19, hvilket betyder Generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid.

___________________________________________________________________________

17.03.19

Bestyrelsen har afholdt generalforsamling, d. 14.03.2019 kl 19.30 i Særslev Forsamlingshud. Dagsorden var i.flg. vedtægter.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.

Resultatet heraf blev at Ulrik W.K. overtog formandsposten og Ulrik B. er nyt bestyrelsesmedlem overtog efter Brian K. dog ikke Formandsposten, envidere fortsætter Niels Christian som kasserer og Lars og Kurt som bestyrelsesmedlemmer.

___________________________________________________________________________

02.04.2019

Der er utætheder på vandværket, hvilket betyder der vil blive lukket for vandet fredag d. 05.04.2019 fra vandværket mod Maderup, moderup, Møllevej, gulløkken samt Vestergårdsvej, Hjortbjergvej og Nørreløkke.

Vi beklager de gener det måtte efterlade.

Venligst bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

05.03.2019

Der har været strømafbrydelse i Særslev, dette har betydet afbrydelse af vandet, da I er forsynet fra Særslev Hemmerslev Vandværk

Venligst Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

25.02.2019

Der bliver søgt efter utæthedder på Westergårdsvej, nørreløkke og Hjortbjergvej, hvilket kan betyde uregelmæssighedder i vandforsyningen i området.

Venligst Bestyrelsen, vi beklager generne.

___________________________________________________________________________

24.02.2019

Det er igen ved at være tid til frostvejr, hvilket betyder frostsprængte rør.

Husk at tjek Jeres rør, det gør tit og ofte mere skade end gavn at have frostsprængte rør.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

21.02.2019

Der bliver indkaldt til generalforsamling i Særslev Forsamlingshus i den lille sal, d. 14.03.2019 kl. 19.30. og den kommer selvfølgelig ugeavisen.

Kom og vær med til at præge situationen i Jeres vandværk, Jeres medbestemmelse betyder meget og medbestemmelse er ikke af vejen.

Det vil glæde os at byde Jer alle velkommen.

Venligst bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

24.01.2019

Der har været strømafbrydelse i Særslev, dette betyder vandafbrydelse på hele vandsystemet for Maderup og Omegns Vandværk.

Venligst Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

19.01.2019

Generalforsamling d. 14.03.2019 kl. 19.30.


___________________________________________________________________________

31.12.2018

I ønskes alle et rigtig god og lykkebringende nytår har fra vandværket.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

28.11.2018

Det er igen ved at være tid til frostvejr, hvilket betyder frostsprængte rør.

Husk at tjek Jeres rør, det gør tit og ofte mere skade end gavn at have frostsprængte rør.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

25.12.2018

Vi vil gerne være bedre til at kunne informere vores medlemmer af vandværket, derfor har vi en lille bøn til alle dem på Facebook. Gå til Jeres naboer og bed dem koble op på facebook og tilmeld sig til vandværksgruppen.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

21.07.2018

Venligst behersk forbruget af vand, også til vanding i haven.

Vi henleder til at man holder sig fra at vande i haven. Vandværket kører i forvejen næsten på fuld tryk, og hvis der skal vandes have også er der ikke kapacitet nok til alle.

Venligste sommerhilsner

bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

11.06.2018

Da der skal etableres en stophane i området, vil der blive lukke for vandet i dag imellem kl. 12.30 og 16.00

Beklager de gener det måtte give.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

23.04.2018

Der er i disse dage eftersyn på forsyningsrør, ventiler og stophaner. Derfor vil der kører en bil rundt fra Leif Koch i området.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

23.03.2018

Der vil i nat, være uregelmæssigheder i vandforsyningen da vi lukker og åbner for forskellige områder.

Håber I kan bære over med os.

Venligst bestyrelsen.

____________________________________________________________________________

16.03.2018

Vær venlig at tjek Jeres vandrør efter i "sømmene" efter frosten er aftaget. når rørene er tøet kan der komme meget vand ud af et frostsprunget rør.

Venligst bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

15.03.2018

Der er fundet et frostsprunget rør i Maderup, hvilket formentlig var årsag til det meste af overforbruget.

Venligst bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

15.03.2018

Vi har et temmeligt stort over forbrug på vandværket. vær venlig at tjek jares udhuse, skure, garager osv for frostsprungne vandrør, så vi kan få lukket overforbruget.

venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

30.01.2018

Der lokaliseret et større brud på Kosterslevvej, derfor vil der blive lukket for vandet til Kosterslev i en kortere periode

Beklager generne

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

31.12.2017

Rigtig godt og lykkebringende nytår til Jer alle.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

20.12.2017 

I forbindelse med overgangen til levering fra Særslev-Hemmerslev Vandværk,skal der kobles en vandmåler ind på beredskabsforbindelsen mellem de to vandværker, derfor vil der blive lukket for vandet på hele Maderup og Omegns Vandværks forsyningsledning.

Dette sker torsdag d. 21 december fra ca. kl. 08.00 til ca. kl. 12.00

Vvs'eren har lovet at gøre det så hurtigt som muligt,

Vandværket beklager de gener der måtte følge.

De venligste hilsner

Vandværket

___________________________________________________________________________

26.11.2017 (Brev lagt i andelshavernes postkasser)


Information om overskridelse af desphenyl-cloridazon i vandprøve, samt

registrering af kontaktoplysninger, der skal bruges i tilfælde af varsling om lukning

af vand mm.

Kære andelshavere i vandværket

Det er med beklagelse at vi må meddele, at vi netop fået konstateret en overskridelse af

desphenyl-cloridazon i seneste vandanalyse der viste 0,34 μg/l. Grænseværdien er 0,1 μg/l, som

er det laveste man kan måle.

Tiltag

Som en konsekvens af dette resultat har vi fredag d. 24.11.2017 gjort brug af vores nødforsyning

fra Særslev-Hemmerslev Vandværk, som også har fået lavet en analyse for dette pesticid, som

ikke er blevet påvist i analysen. Det betyder, at det vand I har i hanerne er helt fri for dette og

andre pesticider, der testes for. Vi har vedlagt vores analyse og sundhedsstyrelsens udtalelse om

dette pesticid, som fastslår at vandet I har fået leveret ikke er sundhedsskadeligt, men at man ud

fra et forsigtighedsprincip ikke ønsker, at der er nogen målbare pesticider i vores drikkevand.

Denne holdning støtter vi og Nordfyns Kommune naturligvis op omkring.

Derfor er vi i bestyrelsen nu i gang med at undersøge vores muligheder fremadrettet.

Først og fremmest får vi nu lavet analyser af begge vores boringer, for at se om begge boringer

overskrider grænseværdierne. Dernæst skal vi beslutte om vi fremadrette skal lave en ny dybere

boring, som forhåbentligt er fri for pesticidet, eller om vi kan lave en aftale med Særslev-

Hemmerslev Vandværk om permanent vandforsyning fra dem.

Vi er i tæt samarbejde med Nordfyns Kommune, som er vores tilsynsmyndighed og følger deres

anvisninger.

Åbenhed

Vi ønsker størst mulig åbenhed, og vil gerne kunne informere jer hurtigt og nemt via mail eller sms.

Dette er især relevant, når vi skal varsle lukning af vand ved ledningsrenovering og ved akutte

nedbrud og om informationer om overskridelser, hvor der træder et kogepåbud i kraft (ved høje

koncentrationer af bakterier). Heldigvis har det aldrig været aktuelt (små overskridelser kræver ikke

kogepåbud, men vi skal tage opfølgende prøver, indtil værdierne er overholdt), og vi gør alt hvad vi

kan, for at forebygge dette.

Kontakt

I kan finde alle vandprøverne, der er lavet på vandværk og ledningsnettet via et link på vores

hjemmeside: www.maderupvand.dk. Her vil I bl.a. kunne se, at der indtil i torsdags, aldrig har

været påvist spor af nogen former for sprøjtmidler, kemikalier o.lign.

Vi har udover vores hjemmeside, også oprettet en facebookgruppe (Maderup og omegns

vandværk), som I er meget velkommen til at blive medlem af. Vi vil dog opfordre til en god og

høflig tone, da det ikke er ment som sted, man skal beskrive specifikke problemer. Her henvises til

telefonisk kontakt til bestyrelsen.

I bedes sende en e-mail med jeres e-mailadresse til: formand@maderupvand.dk. Hvis I ikke har

en e-mailadresse, kan I også sende en sms til tlf.nr. 24 96 97 51, hvor I oplyser et telefonnummer,

hvor vi kan sende varslinger på sms. Hvis I skifter e-mailadresse eller telefonnummer er I selv

ansvarlige for, at meddele os dette.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Maderup og Omegns Vandværk

________________________________________________________

26.11.2017

Det er med stor beklagelse at vi må meddele at vi har fået konstateret en overskridelse af Desphenyl-Cloridation i seneste vandanalyse, foretaget i uge 47-2017.

Prøven viser 0,34 microgram pr. liter vand.

Grænseværdien er sat til 0,1 microgram pr. liter vand.

Som konsekvens af dette resultat, har vi koblet Maderup og Omegns Vandværk fra og koblet vores nødforsyning til, fra Særslev Hemmerslev Vandværk (konstateret Cloridazon-fri i uge 40 2017).

Der er iøvrigt omdelt informationsmateriale i jeres postkasser, her vil I kunne læse meget mere om ovenstående.

Der vil endvidere blive informeret på vandværkets hjemmeside www.maderupvand.dk om dette samt, hvad der skal og vil ske fremadrettet.

Vi håber på Jeres forståelse og ser frem til fortsat et godt samarbejde.

Venligste hilsner

Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

28.06.2017

Der fundet utæthedder på Møllevej, det betyder der bliver lukket for vandet i området nogle timer i dag.

Venligst Bestyrelsen, vi beklager.

___________________________________________________________________________

12.06.2017

Der er fundet en utæthed på Hjortbjergvej, hvilket medfører uregelmessigheder i vandforsyningen i nogle timer i dag.

Venligst Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

30.05.2017

En lokaliseret utæthed i Kosterslev betyder lukning af vandet her i formiddag i nogle timer.

Beklager

Venligst vandværket

___________________________________________________________________________

19.05.2017

Der er en defekt måler på Kosterslev-linien som vil blive skiftet i dag. Det skulle tage ca. 1/2 time og arbejdet går igang ca. kl. 09.00

Beklager de gener det måtte forvolde.

Venligst bestyrel

___________________________________________________________________________

15.05.2017

Der er fundet utætheder i Sdr. Esterbøl, hvilket vil betyde lukning af vandet nogle timer.

Beklager generne

Venligst bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

25.04.2017

Der arbejdes til stadighed på at finde lækager på vores ledningsnet. I den kommende periode vil vi teste rørstrækningerne om natten, hvor forbruget er mindst og, hvor det er nemmest at se forskellene når der lukkes for de enkelte strækninger.

I nærmeste fremtid vil en ekspert i lækagesøgning, ved hjælp af lytteudstyr, teste forsyningsledningerne.

Alt dette er for ikke at grave forsyningsledningerne op i "blinde" så vi kan spare på omkostningerne.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

13.02.2017

Der vil blive afbrudt for vandet onsdag d. 15.03.2017

Afbrydelsen vil ske efter 08.30 og der kan ikke forventes vand før middag.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________


09.02.2017

Der indkaldes til Generalforsamling d. 23.03.2017 kl. 19.30 i Særslev Forsamlingshus i stuerne.

Dagsorden er i flg. vedtægterne.

Officiel indkaldelse vil ske igennem ugeavisen.

Venligst Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

27.01.2017

Vandafbrydelse på Kosterslev-linien grundet overgravning af forsyningsledningen.

Beklager generne det medfører

Venligst bestyrelsen

________________________________________________________________________________________________________________

13.01.2017

Der vil de næste 3 uger være uregelmæssigheder i vandforsyningen, grundet den nye forsyningsledning der etableres imellem vandværket og Kosterslev.

Vi beklager de gener det måtte medfører.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

13.01.2017 GODT NYTÅR.

Der er oprettet en Facebook-gruppe med samme navn som vandværket.

Kom medi gruppen og få beskeder hurtigt og nemt den vej. siden vil blive brugt til oplysninger ved f.eks. uregelmæssigheder på vandet i forbindlese med utætheder, rørsprængninger, strømafbrydelser osv.

Venligst Bestyrelsen

___________________________________________________________________________