Priser


Takstblad gældende for 2021.
Anlægsbidrag:


                                                            Eksl. moms.          Incl. moms.


Hovedanlægsbidrag (betales pr. ejendom/lejlighed)           kr. 2.990,-          kr. 3.737,50

                            

Stikledningsbidrag (betales pr. ejendom/lejlighed)          kr. 9.000,-          kr. 11.250,00


Forsyningsledningsbidrag                                    kr. 6.000,-          kr. 7.500,00Tilslutningsbidrag udenfor eksisterende forsyningsområde    kr. 11.990,-         kr. 14.987,50

(+ tilbud på forsyningsledning)samt godkendelse fra kommunen, af både tilslutning og tilbud.Faste bidrag:


Bidrag pr. år pr. bolig                                     kr. 800,-            kr. 1.000,00


Bidrag pr. kbm. ved forbrug mindre end 1000 kbm.            kr. 5,50-            kr. 6,88


Bidrag pr. kbm. ved forbrug over 1000 kbm.                  kr. 4,50-            kr. 5,63


Afgift til staten                                           kr. 6,37,-           kr. 6,97Gebyr:


Rykkerbrev                                                  kr. 50,-             kr. 62,5


Lukkebrev                                                   kr. 75,-             kr. 93,75


Lukning af vand                                             kr. 400,-            kr. 500,00


Genåbning af vand                                           kr. 600,-            kr. 750,00


Manglende eller for sen indsendelse af måleraflæsning       kr. 300,-            kr. 375,00

Udskiftning af måler, som følge af misligholdelse, frostspringning osv. sker efter regning.


Årsopgørelse og aconto opkrævning, udsendes i april til betaling senest 15. maj.


Ved manglende betaling, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyning.


Genåbning, kan først finde sted når skyldige beløb samt lukkegebyr og genåbnings gebyr er betalt.


Det er grundejeren, der er ansvarlig for betaling af alle bidrag og afgifter.