Priser


Takstblad gældende for 2024.
Anlægsbidrag:


                                                            Eksl. moms.          Incl. moms.


Hovedanlægsbidrag (betales pr. ejendom/lejlighed)           kr. 2.990,-          kr. 3.737,50-

                            

Stikledningsbidrag (betales pr. ejendom/lejlighed)          kr. 9.000,-          kr. 11.250,-


Forsyningsledningsbidrag                                    kr. 6.000,-          kr. 7.500,-Tilslutningsbidrag udenfor eksisterende forsyningsområde    kr. 11.990,-         kr. 14.987,50

(+ tilbud på forsyningsledning)samt godkendelse fra kommunen, af både tilslutning og tilbud.)Faste bidrag:


Fast Bidrag pr. år pr. bolig.                               kr. 1000,-           kr. 1.250,-


Bidrag 1 pr. kbm. ved forbrug mindre end 1000 kbm.          kr. 7,50-            kr. 9,38-


Bidrag 2 pr. kbm. ved forbrug over 1000 kbm.                kr. 6,50-            kr. 8,13-


Afgift til staten                                           kr. 6,37,-           kr. 7,96-


Grundvandssikring                                           kr. 175,-            kr. 218,75-


Gebyr:


Rykkerbrev 1                                                kr. 100,-


Rykkerbrev 2                                                kr. 100,-


Lukkebrev                                                   kr. 175,-            kr. 218,75-


Lukning og genåbning af vand                                kr. 3.400,-          kr. 4.250,-

        - Samt faktiske omkostninger til Aut. Vvs'er


Manglende eller for sen indsendelse af måleraflæsning       kr. 500,-            kr. 625,-


Reetablering af brudt plomb                                 kr. 500,-            kr. 625,-


Udskiftning af måler, som følge af misligholdelse, frostspringning osv. sker efter regning.


Årsopgørelse og aconto opkrævning, udsendes i april til betaling senest 15. maj.


Ved manglende betaling, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyning.


Genåbning, kan først finde sted når skyldige beløb samt lukkege- genåbningsgebyr og genåbnings er betalt.


Det er grundejeren, der er ansvarlig for betaling af alle bidrag og afgifter.