Information

Nyheder


Er der opdatering ift. vandværkets drift, ændringer i regler etc. vil dette kunne læses herunder

Nyheder:


2024

Maderup er igen opstartet og drifter igen efter alle foreskrifter.

Der er indkaldt til generalforsamling d. 14.03.2024 i Særslev Forsamlingshus kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægter.


2023

Der er koblet op til Særslev Hemmerslev Vandværk og der er lukket ned for produktionen i Maderup. Forventer opstart igen primo februar.

Generalforsamling afholdes d. 23.03.2023, kl. 19.00 i Særslev Forsamlingshus. dagsorden ifølge vedtægter.

Læg mærke til takstændringer for 2023.


2022

Læg mærke til takstændringer for 2023.

Generalforsamling blev afholdt d. 15.03. i Særslev Forsamlingshus. Grundet foreslag til ændringer i vedtægterne, er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 24.03. forslagene kan ses sammen med- under de nuværene vedtægter.

Maderup og Omegns Vandværk er, fra ultimo uge 4, selvforsynet med vand igen, efter godt 4 år med forsyning fra Særslev Hemmerslev Vandværk.


2021

Ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 09.12. grundet ønske om ændringer i økonomi.

Generalforsamling blev afholdt d. 17.06.

Vi er stadig forsynet fra Særslev Hemmerslev Vandværk.

Vi har endnu ikke noget nyt fra kommunen.


2020

Vi er stadig forsynet fra Særslev Hemmerslev Vandværk.

Covid 19 lukker Danmark ned, og har holdt en forsamlingsforbud helt i bund, derfor har der ikke været fysiske bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Der bliver i år undersøgt, hvilken brøndborer der vil være den mest hensigtsmessige at benytte, det bliver ikke ubetinget den billigste, da vi gerne skal have en løsning, der er holdbar og i længden og økonomisk rigtig selvfølgelig.

Der er sidst på året blevet sendt ansøgning til Nordfyns Kommune om overboring af de nuværende boringer dog skal de ned i ca. 100m dybde imod de nuværende 35-45 meter.


2019

Vi er stadig forsynet fra Særslev Hemmerslev Vandværk.

Der regnes på omkostninen for den enkelte forbruger ved:

- At drive vandværket videre som det hidtil har været drevet, som selvstændigt, forbrugerejet vandværk

- At lægge værket sammen med et af nabovandværkerne som en fussion

- At købe vandet ved et nabovandværk.


Bestyrelsen ser det ikke rentabelt, at købe vandet ved et nabovandværk, på den lange bane.

Endvidere vil omkostningerne ved en fussion, hvor alle repparationer og ombygninger stadig vil påhvile andelshaverne i Maderup og Omegns Vandværk, samt der vil komme en invistering, der skal modsvare den vurderede økonomiske forskel på eventuelt Særslev Hemmerslev Vandværk og Maderup og Omegns Vandværk, hvilket vil svare til omkostningen ved, at drive vandværket videre som selvstændigt vandværk. Her har vi bare muligheden for at styre omkostningen selv.


2018

Vi er stadig forsynet fra Særslev Hemmerslev Vandværk.

Vandværket arbejder på at finde løsninger på pesticidproblematikken. Vi forsynes stadig fra Særslev Hemmerslev Vandværk. Perioden er stadig ukendt.

Desuden arbejdes der tilstadighed på at få lukket utæthedder på de gamle PVC-ledninger i hele forsyningsområdet.


2017

Der er sidst i november koblet om til beredskabsdrift, så vi der fra vil blive forsynet fra Særslev Hemmerslev Vandværk. Perioden for denne drift er endnu ukendt


2016

Vandværket har her i efteråret udskiftet vandledningen fra vandværket til Kosterslev.