Prøve værdier


Prøve tagning


Via følgende link kan man nu selv gå ind og tjekke vandværkets prøveværdier;http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=82627