Nyhedsbreve


Nyhedsbreve


For andelsselskabet Maderup og Omegns Vandværk:
Nyhedsbrev 2024


Februar

Uge 6

Der har været en fejl i forbindelse med skylning af sandfiltrene på vandværket. Vandet er ikke giftigt, dog ikke appetitteligt at se på.


Januar

Uge 5

Vandværket er i drift igen og der pumpes vand ud til forbrugeren igen.


Nyhedsbrev 2023


November


Uge 46

Da der er udfordringer med driften af vandværket, har bestyrelsen valgt at åbne for nødforsyningen fra Særslev Hemmerslev Vandværk, i samarbejde med Særslev Hemmerslev Vandværk, og slukke for udstyret på Vandværket i Maderup. Reparation vil foregå over de næste måneder. Forventeligt vil anlægget være startet op igen ultimo januar eller primo februar 2024.


Marts


Uge 12

Generalforsamling blev afholdt.


Februar


Uge 9

Anlægget har kørt 1 år, og uden de store udfordringer.


Nyhedsbrev 2022


Marts


Uge 9

Styringen er skiftet og vi kan nu tilgå anlægget med PC hjemme fra, og der kan sendes alarmbeskeder.


Februar


Uge 9

Anlægget har nu kørt den 1. måned, og det kører ret fornuftigt. Der er skiftet en pumpe for filter skyl samt en blæser for beluftning af råvand, i beluftningstårnet, før sandfilteret, hvilket skete før opstart i uge 4. ligeledes bliver der skiftet styring i starten af marts.


Januar


Uge 4

Svar på vandanalysen kom onsdag, og så meget positiv ud. Den blev sendt vidre til kommunen for grønt lys til opstart. Torsdag blev der givet grønt lys fra kommunen og fredag blev vi koblet fra Særslev Hemmerslev Vandværk og er igen selvforsynende.Tak for hjælpen til alle der har været en del af opstarten, tak til bestyrelsen for det store arbejde og specielt stor tak til Særslev Hemmerslev Vandværk for, at ville forsyne os med Deres vand.


Uge 3

Vandanalyse er bestilt og bliver taget sidst på ugen, og svar først i uge 4.


Uge 2

Ny vandanalyse er bestilt og den viser stor ændring i Amonium, hviket betyder at sandet ikke er helt så dårligt/brugt som man kunne frygte. Der bestilles en ny vandanalyse for alt det biologiske også, så vi kan få vished for om vi må begynde at pumpe ud til forbrugeren. analysen forventes at være taget til uge 4.


Nyhedsbrev 2021


-December


Uge 49

Der er bestilt vandanalyse af det filtrerede vand, og den er kommet d. 06.12.2021. Analysen ser lovende ud, der dog et forhøjet tal for Amonium. der bliver kørt vand på sandfilteret en måned mere, og så vil vi vurderer om der skal ske noget andet.

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen bad om forhøjelse af kassekreditten, hvilket blev beviliget af en enstemmiget generalforsamlingen.


-November


Uge 46

Vandet flyder igen igennem Maderup og Omegns Vandværk, dog ikke til forbrugeren. Sandfiltrene skal nemlig oparbejdes igen, så processen deri kører igen. dette kan tage fra uger til halve år, så der er kun at vente og væbne sig med tålmodighed.


Uge 44

Der bestilles håndværkerer til at få monteret det sidste på boringen, balndtandet opkobling til styringen.


-Oktober


Uge 43

Overbygningen er kommet hjem og bliver monteret hurtigst muligt i denne uge. køreplader fjernet og pladsen rydes.


Uge 42

Den endelige tilladelse er i hus. Vandværket kan fortsætte med at etablerer boringen. Der er bestilt overbygning og montage heraf.


Uge 40

Boringen er negativ for 4-Nitrophenol, altså ikke påvist i vandet. Håber vi kan forvente en endlig tilladelse inden længe.


-September


Uge 35

Der er kommet krav om prøvetagning for nye pesticider, 4-Nitrophenol, hvilket også gælder for vandværkets nye boring, detter er igangsat. Svar forventes i uge 40.


-August


Uge 34:

Resultater fra prøvetagning i uge 29 ser rigtig gode ud, og der er "lys for enden af tunellen"


-Juli


Uge 29:

Prøver er taget i den nye boring under renpumpning, resultaterne skal godkendes ved Nordfyns Kommune for der må fortsættes. resultater for prøvetagning vil være klar i uge 34.


Bestyrelsen har vedtaget, at der fremadrettet ikke faktureres til lejere, men ejere af lejerboliger. Dette er et led i at gøre jobbet lettere for bestyrelsen, idet der bruges utroligt mange recurser på at opspore fraflyttede lejere.


-juni


Uge 25:

Boringen er blevet startet op til prøvepumpning mandag. prøvepumpningen skal kører ca. 4 uger, hvorefter der skal tages prøver for vandets kvalitet. Det vil sige der ikke sker mere før uge 29.


Uge 24:

Mandag blev renpumpning stoppet og brønden skal hvile en lille uge. Leret, der er lagt ned langs brøndrørene, skal sætte sig, og filteret i bunden af boreingen skal "flade" til.


Uge 23:

Renpumpning færdiggøres, og prøvepumpning opstartes og skal fortsætte det meste af fire uger frem.


Uge 22:

Tirsdag stilles der op til boring, og den lokale entreprenøren står endnu engang klar til at hjælpe.

Der blev boret og brønden blev sat onsdag og torsdag.

Boringen bliver pumpet ren de næste dage, hvorefter der startes på prøvepumpning.


-Maj


Uge 22:

Mandag kommer boremaskine igen.

Uge 20:

Boringen skulle pumpes ren og gøres klar til prøvepumpning, men der kom temmeligt meget sand med op, hvilket ikke var forventet. Sandet blev ved med at komme op med vandet, og borefolkene konkluderede at "filterrøret", der sidder nederst i boringen, formentlig har haft en skade før nedsætningen, der ikke kunne- eller blev set inden nedsætningen. Dette betyder, der skal bores en ny boring, dog uden beregning for vandværket. Boremaskinen er på et andet job til fredag i uge 22, hvor den vil komme tilbage til Maderup.

Uge 19:

Borefolkene kom med lastbil og ekstra materialer mandag morgen, hvor der også stod en lokal entreprenør klar til at grave "muderhul" til boremuder som kommer af borehullet. boringen startede mandag og fortsattet tirsdag, hvor brønden ligeledes blev sat og befæstet med Bentonit. Onsdag blev borreriggen fjernet, og der blev sænket en pumpe i hullet, der skulle pumpe brønden ren for det sidste boreslam.

Uge 18:

Boremaskinen kom tirsdag, og der var møde med borefolkene onsdag, for planlægning. der skulle findes køreplader og grejet skulle stilles op, køreplader blev lagt ud torsdag og maskinen blev kørt i stilling, klar til boring mandag morgen. En lokal entreprenør blev bestilt til gravearbejde og udlægning af de sidste køreplader, mandag morgen uge 19.

Uge 17:

Boremaskiner vil formentlig ankomme medio uge 18 og opsætningen vil ske kort efter, borearbejdet vil gå igang i forlængelse hermed. Der vil være en del gravearbejde, lastbiltransport osv. med en del folk i området.

Vi beklager hvis det er til gene. En lokal entreprenør hjalp med at fjerne budske og træer, tak for hjælpen.

Efter borearbejdet skal brøndpumpe sættes og tilkobles, herefter vil der blive pumpet vand op i ca. 4 uger, hvorefter der bliver taget prøver af vandet for en godkendelse til brug for drikkevand.


-April

Der startes overboring af den sydlige boring, på marken overfor vandværket, lige så hurtigt borefirmaet har en maskine klar og tilladelsen fra kommunen er på plads d. 12.04.

Borearbejdet forventes påbegyndt i uge 17 elle 18, og vil strække sig over 1-2 uger. alt efter undergrundens beskaffenhed.


-Marts

Svaret på tilladelsen er positiv, og skal 4 uger i høring, d. 12.04 forventes endeligt svar.


Vandværket kører stadigt passivt grundet pesticider, og forsynes fra Særslev Hemmerslev Vandværk, ind til ny boring er etableret.


Nyhedsbrev 2020


-December

Der er valgt en brøndborer, hvor der er lagt stor vægt på kvalitet af boring, brøndborerens erfaring samt prisen. Brøndboreren er blevet bedt om at stå for hele projektet, alle ansøgninger og VVM-rapporter.

Der er søgt om tilladelse, for overboring af boringer på Maderup og Omegns Vandværk, ved Nordfyns Kommune. Svar forventes først i det nye år.


-September

Der er forespurgt på priser for brøndboring, nye boringe, samt overboring af gamle.


Vandværket kører passivt grundet pesticider, og forsynes fra Særslev Hemmerslev Vandværk.


Nyhedsbrev 2019


Vandværket kører passivt grundet pesticider, og forsynes fra Særslev Hemmerslev Vandværk.


Nyhedsbrev 2018


Der er i årets løb brugt store resourcer på, at finde utætheder samt alternative løsninger på driften af vandværket,i forlængelse af lukningen sidst i 2017. Der er blandt andet arbejdet i muligheden for filtrering med aktivt kul, hvilket er en ret bekostelig driftsform og vil fordyrer vandprisen betragteligt. Desuden er det ikke en driftsfor, der er billiget af Nordfyns Kommune (NFK).

Vi har desuden haft dialog med Vand Center Syd (VCS) og NFK, om købet af VCS's boring i Sdr. Esterbøl.

Boringen er udført af VCS for, at kunne forsyne dem i Odense og opland, men den er ikke kraftig nok, hvor forventningen var 1.000.000kbm kunne boringen kun matche 500.000kbm.

Det er derimod rigeliget til Maderup og Omegns Vandværk, idet vi ligger i et forbrugs område omkring 65.000- 75.000 kbm. Boringen er desuden 100meter dyb, hvor de gamle er omkring 30-35meter dybe.

De gamle analyser af VCS's boring viser nogle fine resultater, dog med et svagt spor af pesticidrester (desphenyl-chloridazon), som menes at være afsmidtning fra gennemtrængning af de højere liggende lag, så det er spørgsmål om, at pumpe kraftigt nok, så stofferne tages med op igen.

Prøvepumpningen, der skal til for at vise brøndens værd og renhed, vil pågå i marts måned, og det forventes at der kommer nyt fra kommunen snarest(skreven stund d. 15.03.19)


Der arbejdes desuden i, om vandværket skal fortsætte i eget regi eller, der skal foregå en fussion imellem Særslev Hemmerslev Vandværk og Maderup og Omegns Vandværk. Der er både foredele og ulemper ved begge dele, og de skal selvfølgelig belyses og holdes op imod hinanden.


Vandværket har i 2016 haft et spild meget tæt på 18%, i 2017 på omkring 13%, men i 2018 har vi alligevel fundet så mange og store utætheder, at vi er nede på knap 7,5. Takket vær den storeindsats og hjælp, der har været fra den lokale Vvs'er.

Der spares kæmpe store strafafgifter på, at holde utæthederne så lave som muligt, hvilket kan gøres ved blandt andet, at skifte PVC-rørene ud med svejste PE-rør.


Nyhedsbrev 2017Der blev koblet om til beredskabsdrift fra Særslev Hemmerslev Vandværk sidst i november.
Nyhedsbrev 2013


Nu er det grundet lovkrav tid til at få udskiftet alle vandmålere. Derfor vil Særslev VVS og Blik ApS i den nærmeste tid komme og skifte din vandmåler. Da vandmåleren er placeret i målerbrønd, er det nemt og hurtigt for smeden at skifte vandmåleren, og du behøver derfor ikke at være hjemme når han kommer. Når måleren er skiftet, modtager du samme dag en måleraflæsning. Udskiftningen af vandmåleren betales af vandværket. Ganske få andelshavere, har endnu ikke fået monteret målerbrønd. I bliver kontaktet af smeden, så målerbrønden kan blive monteret i samme forbindelse.


På generalforsamlingen i marts 2013 i Særslev Forsamlingshus var både Hans Christian Andersen og Brian Kristoffersen på valg, begge blev genvalgt. Leif Olsen har valgt at stoppe i bestyrelsen uden for sin valgperiode, og hans afløser for de sidste 4 år af perioden, er Lars Frick Andersen. En stor tak til Leif for hans engagement i vandværket gennem mange år, både som bestyrelsesmedlem og vandværkspasser. Bestyrelsesmedlem Ulrik Westergaard Knudsen har afløst Leif som vandværkspasser. Den nye bestyrelse er som følger:


Formand:

Brian Kristoffersen, Hemmerslev (spørgsmål om flytning mv. tlf. 22178761)

Kassere:

Niels Christian Pedersen, Maderup (spørgsmål om betalinger tlf. 21256854)

Vandværkspasser:

Ulrik Westergaard Knudsen, Kosterslev (nedbrud/problemer med vandet tlf. 29686004)


Bestyrelsesmedlemmer: 

Hans Rasmussen, Moderup og Lars Frick Andersen, Moderup

Suppleant:

Troels Clausen, Kelleby.

Revisor:

Hans Christian Andersen, Moderup og Hans Henning Madsen, Moderup.


Vi har i sommeren 2012 været præget af mange vandbrud, som følge af kommunens kloakeringsprojekt i Maderup og omegn.  Årsagen til vandbrudene skyldes både uheld hos entreprenøren samt, at vi i visse tilfælde ikke havde angivet vandledning korrekt, da vi ikke havde præcise kortoptegnelser over området. Nu har vi heldigvis fået kortlagt en del af ledningsnettet.

Selve driften af vandværket, har forløbet meget tilfredsstillende i årets løb. Der har således ikke været nogen driftsstop i løbet af året. Tak til Ulrik, der har passet vandværket.


Vi har igen i år 2012 hjulpet vores nabovandværk Særslev-Hemmerslev, da de har haft et kort driftsstop i nogle få timer. Vi i bestyrelsen mener derfor, at det er en rigtig god investering vi fik lavet med nødsammenslutning, en sammenslutning som også kan bruges i tilfælde af forurening.


Vandprøverne er helt i top, og på alle parameter ligger vi langt under grænseværdierne.


I løbet af 2012 fik vi sat ca. 40 målerbrønde op hos vores andelshavere. Denne udskiftning har medført, at der er blevet fundet mange brud på ledningsnettet og har resulteret i et kraftigt fald i vores vandspild. Der er udpumpet 58.226 M3 og solgt 54.154 M3 hvilket giver et spild på 7 %.


Til sammenligning var vandspildet i 2011 på 15,5 %.       


Vi vil gerne opfordre til se vores hjemmeside på: www.maderupvand.dk     


På siden kan findes vandprøver, takstblad, kontaktoplysninger mv.       

Bestyrelsen

 

Nyhedsbrev 2009 - 2010


Til alle andelshavere.


På generalforsamlingen i marts 2009 på Særslev Kro var Hans Chr. Andersen og Hans Rasmussen på valg henholdsvis som revisor og bestyrelsesmedlem, begge blev genvalgt. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.


Den nye bestyrelse er som følger:


Formand: Hans Rasmussen, Moderup

Næstformand: Leif Olsen, Hjortebjerg

Kassere: Erik Larsen, Kosterslev

Bestyrelsesmedlemmer: Niels Christian Pedersen, Maderup, Brian Kristoffersen, Kosterslev

Suppleant: Troels Clausen Kelleby.

Revisor: Hans Christian Andersen og Hans Henning Madsen, Moderup.


På generalforsamlingen blev der spurgt til hårdhedsgraden på vores vand i vandværket og om der kunne gøres noget på anlægget. Vi har kontaktet AMTech Aqua Miljø Aps og fået tilbud på et anlæg, der vil koste ca. 130.000 kr. at få installeret. Det har vi i bestyrelsen besluttet ikke at investere i, men der kan opsættes anlæg hos den enkelte andelshaver for egen regning.


Hvis der er interesse hos den enkelte andelshaver, har de en hjemmeside, www.amtech.dk, hvor man kan søge yderligere oplysninger.


Der arbejdes stadig med udskiftning af målere og opsætning af målerbrønde. Der mangler ca. 40 andelshavere, som ikke har fået opsat målerbrønd og udskiftet måleren. Det skal nu færdiggøres, så de, der ikke har fået det i orden, bedes kontakte VVS- montøren Søren Andersen, fra Henning Lund VVS, på tlf. 61 55 81 25 mellem kl. 8.00 – 14.00, for at få det lavet. Man kan selv grave op til brønden og stikledning efter gældende regler og selv indkøbe en godkendt målerbrønd, men vores VVS firma skal tilslutte vandmåleren. Bestyrelsen vil i samarbejde med VVS montør Søren Andersen følge op på de sidste opsætninger / udskiftninger i februar - marts måneder 2010 eller når frosten er ude af jorden.


Der har været en del henvendelser vedr. målerbrønde og om vandværket kan forlange at de opsættes. Da det er besluttet på en ekstraordinær generalforsamling at alle andelshavere skal have vandmåleren placeret i en målerbrønd og i forbindelse med stikledning ind til ejendommen, jf. vedtægternes § 8, kan vandværket således forlange at de opsættes. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i vores andelsvandværk og husk på at vandværket er alle andelshaverne. Det er for at mindske vandspild, da der er en del gamle stikledninger i jernrør og for at det bliver nemmere at udskifte vandmålerne i fremtiden uden at det er nødvendig at træffe folk hjemme.


Vand er sundt!

Bestyrelsen.


Nyhedsbrev 2008


Til alle andelshavere.


På generalforsamlingen i marts på Særslev Kro var der 9 personer der var mødt op inkl. bestyrelsen.


Som ny i bestyrelsen blev Troels Clausen Kelleby valgt til suppleant.


Den nye bestyrelse er som følger:


Formand: Hans Rasmussen, Moderup

Næstformand: Leif Olsen, Hjortebjerg

Kassere: Erik Larsen, Kosterslev

Bestyrelsesmedlemmer: Niels Christian Pedersen, Maderup, Brian Kristoffersen, Kosterslev

Suppleant: Troels Clausen Kelleby.

Revisor: Hans Christian Andersen og Hans Henning Madsen, Moderup.

Vandværksbestyrer: Jan Mose Iversen, Moderup

VVS – firma: Henning Lund, Hemmerslev Tlf. 64 84 13 32.


Sket siden sidst.

I 2007 er vores mangeårige vandværksbestyrer og suppleant Kresten Pedersen Kosterslev desværre gået bort. Vi mindes Kresten med stor respekt.


I sidste nyhedsbrev skrev vi at, vi havde en del vandspild, som kostede vandværket en del penge.


Vi ser dog en markant forbedring mht. vandspild idet vi har fundet en del vandbrud, som andelshaverne ved selvsyn i haver og på marker har konstateret og det skal de have tak for.


Henning Lund har udbedret skaderne og vi har kunnet aflæse en forbedring fra 2006, hvor vi havde et vandspild på 13,87 %. Et år efter er vi nede på 8,5 % vandspild. Men det kan blive bedre.


Vi skrev i vores nyhedsbrev i 2007 at vores vandmålere skal skiftes inden udgangen af 2008. Det håber vi at vi når, vi er en smule bagud med udskiftningen.


Med målerbrønde er vi godt i gang, kontakt evt. Henning Lund for priser / montering.


Opfordring til brugerne:

Med hensyn til spild på ledningsnettet vil vi opfordre alle brugere til at læse vandmåleren af 1 gang månedlig for eventuelle uregelmæssigheder.


Find eventuel stophane og vandledningsindføring og få det tegnet ind på et kort. Så vi fra vandværket kan finde den ved eventuel brud.


Vand er sundt!

Bestyrelsen.

 

Nyhedsbrev fra september 2007


Til alle andelshavere.


På generalforsamlingen den 7. marts på Særslev Kro, valgte Ole Simonsen at fratræde bestyrelsen og nyvalgt blev Brian Kristoffersen.


Den nye bestyrelse er som følger:

Formand: Hans Rasmussen, Moderup

Næstformand: Leif Olsen, Hjortebjerg

Kasser: Erik Larsen, Kosterslev

Bestyrelsesmedlemmer: Niels Christian Pedersen, Maderup, Brian Kristoffersen, Kosterslev

Suppleant: Kresten Pedersen, Kosterslev

Revisor: Hans Christian Andersen og Hans Henning Madsen, Moderup.

Vandværksbestyrer: Jan Mose Iversen, Moderup

VVS – firma: Henning Lund, Hemmerslev Tlf. 64 84 13 32.


Orientering:

I sidste nyhedsbrev skrev vi at, vi havde en del vandspild, som kostede vandværket en del penge.


I 2007 har vi set en markant forbedring mht. vandspild idet vi har fundet en del vandbrud, som andelshaverne ved selvsyn i haver og på marker har konstateret og det skal de have tak for.


Henning Lund har udbedret skaderne og vi har kunnet aflæse en forbedring på ca. 2.500 m3


Vi skal have sat nye målere op hos vores 200 andelshavere inden udgangen af 2008, dette er lovpligtigt, og skal udskiftes hver 8. år. Vandværket betaler de nye målere.   


Her i 2007 har vi fået etableret nødforsyningsledning mellem vores vandværk og Særslev-Hemmerslev vandværk. Hvilket betyder at vi kan levere vand til hinanden i tilfælde af pumpestop, ledningsbeskadigelse eller forurening (hvilket vi ikke håber sker)


Opfordring til brugerne:


Med hensyn til spild på ledningsnettet vil vi opfordre alle brugere til at læse vandmåleren af 1 gang månedlig for eventuelle uregelmæssigheder.


Find eventuel stophane og vandledningsindføring og få det tegnet ind på et kort. Så vi fra vandværket kan finde den ved eventuel brud.


Fremtidige retningslinier.


I sidste nyhedsbrev skrev vi at alle andelshavere skal have en målerbrønd etableret cirka 1 meter inden for skel, hvor det er muligt.


På nuværende tidspunkt har cirka halvdelen af vores brugere målerbrønd etableret. De resterende har målerne siddende i kældre, stalde, bryggers etc.


Skal I have lavet ny vandledningsindføring eller gravet op i nærheden af vandledning kontakt vandværket for målerbrøndsplacering.


Målerbrønden skal være godkendt.


Brønden kan evt. købes hos Henning Lund i Hemmerslev. Yderligere information – kontakt formanden.


Vand er sundt!

Bestyrelsen